Mijn favorieten

Starters tussen wal en schip

Starters op de woningmarkt kunnen steeds moeilijker een huis kopen. Het is een van de keerzijdes van de huidige oplevende woningmarkt. Onlangs publiceerde het Kadaster een onderzoek.

Daaruit blijkt dat steeds minder jongeren een woning kopen. Het gaat daarbij vooral om twintigers die de aankoop van hun eerste woning uitstellen, maar volgens het Kadaster blijven ook steeds meer koopstarters ouder dan dertig jaar weg van de koopwoningmarkt. Het vreemde is,meldt het Kadaster, dat dit gebeurt terwijl het aantal jonge huishoudens in Nederland al negen jaar toeneemt.

Dat starters als een van de weinige groepen niet profiteren van de aantrekkende woningmarkt heeft meerdere redenen. Allereerst zijn dat de aangescherpte financieringsregels. Mensen mogen steeds minder lenen bij de aankoop van hun koopwoning. Wie meer wil, moet eigen geld meebrengen. Voor veel starters is dat lastig: ze hebben onvoldoende spaargeld en kampen bijvoorbeeld met een studieschuld. Ook hebben jongeren in toenemende mate flexibele arbeidscontracten  Dit belemmert ze in het verkrijgen van een hypotheek. De bank wil garanties, en die kunnen deze mensen in hun ogen onvoldoende bieden.

Een ander probleem voor de starters zit in de aanbodkant van woningen. Vooral in de grote stadscentra is het verkrijgen van een  koopwoning al moeilijk door het krappe aanbod en de navenant bovengemiddeld stijgende prijzen, maar voor de starter is het een zo goed als onmogelijke opgave.
 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring